PRIVACY STATEMENT

Dit is het Privacy Statement van Gustav B.V. (Gustav), gevestigd te (1082 MT) Amsterdam aan de George Gershwinlaan 520 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65949811.

 1. Gustav is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van Gustav. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap bij Gustav af te sluiten en door het bezoeken van de Website www.gustavgy.nl gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wat zijn persoonsgegevens?

 1. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Gustav haar leden (direct of indirect) identificeren.

Welke informatie verzamelen wij?

 1. In het kader van de dienstverlening van Gustav worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens (bijv. uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer) verzameld en verwerkt. Ook wordt overige informatie met betrekking tot uw lidmaatschap (bijv. aantal bezoeken, voorkeuren. betalingsgegevens, etc.) verzameld en verwerkt.

Waarom verzamelt Gustav deze informatie?

 1. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw lidmaatschap. Daarnaast kan Gustav deze gegevens gebruiken om u per post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Gustav die voor u interessant kunnen zijn. Gustav kan u ook na afloop van uw lidmaatschap benaderen voor marketing doeleinden, tenzij u heeft aangegeven geen marketing gerelateerde berichten van Gustav te willen ontvangen.

Overdracht van uw gegevens

 1. Indien Gustav (deels of geheel) wordt verkocht of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.
 2. Gustav kan uw persoonsgegevens overdragen aan derden, indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal Gustav uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de Wbp.

Beveiliging van informatie

 1. Gustav gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Gustav ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Gustav toegang hebben tot uw gegevens.
 2. Gustav bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Cookies

 1. Gustav maakt op haar website gebruik van cookies. Gustav gebruikt cookies voor de behandeling van inschrijvingen, alsmede cookies waarmee we uw websitebezoek kunnen registreren en uw gebruik van de site kunnen bijhouden.
 2. Gustav maakt onder andere gebruik van de volgende cookies:

(a) Functionele cookies: Worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als u dat al eerder heeft gedaan.

(b) Transactie cookies: Worden gebruikt als u een inschrijving heeft gedaan.

(c) Montoring/analytics cookies: Hiermee kan Gustav anoniem het (be)zoekgedrag in kaart brengen en haar dienstverlening hier op aanpassen zodat we u als (potentieel) lid nog beter van dienst kunnen zijn.

(d) Marketing of targeting cookies: Cookies die worden geplaatst om uw interesses te bewaren zodat op en buiten de Gustav website aanbiedingen gedaan kunnen worden die in het verlengde liggen van uw wensen/interesses.

 1. U kunt altijd de cookies op uw computer verwijderen via uw browser. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij u er op dat het uitzetten van cookies uw gebruik van onze website (en andere websites) kan beperken.

Contact

 1. Heeft u andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, of wenst u geen informatie van Gustav voor direct marketing doeleinden per e-mail te ontvangen, neem dan contact op met Gustav:

Gustav B.V.

George Gershwinlaan 520

1082 MT Amsterdam

e-mail: memberships@gustavgym.com

Wijziging Privacy Statement

 1. Gustav behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.